انجمن نجم شمالهومینوئید ها (قسمت2)
اولین هومینوئید احتمالا به جنس ساحل آنتروپوس تعلق داشته است.
می دانیم که بسیاری از سنگواره های هومینوئید در شرق آفریقا کشف شده است اما دیرین انسان شناس فرانسوی مایکل برونت و یک تیم بین المللی به یک کشف گیج کننده در بستر دریاچه ای خشک شده در چاد_مرکز آفریقا دست یافتند. قدمت این سنگواره حدود ۶ الی ۷ میلیون سال قبل بر می گردد، که احتمالا ابتدایی ترین هومینوئید شناخته شده است. جمجمه ی ساحل آنتروپوس تکادنسیس وقتی از عقب دیده می شود، با مغز کوچکش، شبیه به یک شامپانزه به نظر می آید. ولی وقتی از جلو مورد توجه قرار گیرد، صورت و دندان های آن بسیاری از اختصاصات اجداد بزرگ مغزتر انسان را نشان می دهند. خیلی از دیرین انسان شناسان، ساحل انتروپوس را در قاعده ی درخت تکاملی خانواده ی انسان بعضی نزدیک به اخرین جد مشترک هومینوئید و شامپانزه قرار می دهند. این کشف اهمیت زیادی دارد چون می فهمیم که هومینوئید های اولیه تنوع زیادی داشتند. دانشمندان تفسیرهای مختلفی در مورد ساحل انتروپوس دارند. نظریه ی بعضی از دیرین انسان شناسان این است که ساحل انتروپوس جز ابتدایی ترین انسان ها به شمار نمی رود، بلکه بیشتر طلایه دار ایپ های امروزی به خصوص گوریل می باشد. ولی این موضوع همیشه مورد بحث قرار گرفته است. چون هیچ استخوان اسکلتی که نشان دهد ساحل انتروپوس راست راه می رفته است یا نه، به دست نیامده است. کشف سنگواره های آینده احتمالا این موضوع مهم را روشن خواهد کرد.
هومینوئیدها (2)
استرالوپیتیسین ها اجداد بلافصل جنس هومو هستند.
قدیمی ترین هومینوئید دیگر متعلق به جنس اردیپیتیکوس بعد از ساحل انتروپوس است. استرالوپیتیکوس که جنسی شامل چندین گونه است، قبل از اردیپیتیکوس ایجاد شد. این دو جنس از هومینوئیدهای اولیه بودند که به انها عنوان استرالوپیتیسین ها یا انسان ایپ های جنوبی گفته می شد. انها هر دو دارای دستانی بلند، پاهای کوتاه تر و مغزی کوچکتر نسبت به انسان امروزی بودند. تعداد واقعی گونه های استرالوپیتیسین هایی که برای ان ها شواهد سنگواره ای پیدا شده است. مورد شک و تردید می باشد. تفاوت های نسبتا کم در قطعات سنگوارل ای، گاهی می تواند حاصل تفاوت های فردی در بین افراد یک گونه باشد. بیشتر دیرین انسان شناسان حداقل شش گونه از استرالوپیتیسین ها را شناسایی کرده اند. تا به امروز دو سری از سنگواره های اردیپیتیکوس رامیدوس گزارش شده است. یکی مربوط به سال ۱۹۹۲ است و دیگری در سال ۲۰۰۱ کشف شده است. لقب اختصاصی رامیدوس به معنی ریشه از زبان آفار زبان مردم قسمتی از اتیوپی یعنی محل کشف سنگواره گرفته شده است. ولی اردیپیتیکوس به اندازه ی ساحل انتروپوس و به ریشه ی درخت خانواده ی انسان نزدیک نمی باشد. هومینوئیدهایی را که بین 3,9 الی 4,2 میلیون سال قبل می زیسته اند، متعلق به گونه ی استرالوپیتیکوس انامنسیس می دانند که اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط خانم میولیکی و همکارانش از روی سنگواره های کشف شده در شرق افریقا نامگذاری شد. این گونه ی هومینوئید که ترکیبی از خصوصیات شبه ایپ و شبه انسان را دارد، احتمالا از اردیپیتیکوس رامیدوس به وجود امده بود. مقایسه اندازه ی بدن و دندان های نیش در افراد نر و ماده وجود دو شکلی جنسی را در این گونه نشان می دهد که به معنی وجود تفاوت های ظاهری واضح بین دو جنس نر و ماده ی یک گونه است. دندان های عقبی و فک استرالوپیتکوس انامنسیس نسبت به شامپانزه های امروزی بزرگ تر بوده است. در صورتی که دندان های جلویی کوتاه تر و بسیار شبیه هومینوئیدهای قدیمی تر بوده اند. استرالوپیتکوس انامنسیس وضعیت قائم داشته و دوپا بوده است. هر چند که این خاندار بر روی درختان تغذیه می کرده است.
هومینوئیدها (2)
بدین ترتیب حالت ایستادن بر روی دوپا در مراحل اغازین تکامل انسان رخ داد و احتمالا اولین سازش انسان بوده است. یکی دیگر از هومینوئیدهای اولیه استرالوپیتکوس انفارنسیس بود که مستقیما از استرالوپیتکوس انامنسیس ایجاد شد. سنگواره های زیادی از بقایای اسکلتی استرالوپیتکوس افارنسیس در افریقا کشف شده است. در سال ۱۹۷۴ توسط تیمی به رهبری دیرین انسان شناس امریکایی به نام دونالد جانسون اسکلت کامل و جالبی کشف شد و نام مستعار لوسی را بر ان گذاشتند. لوسی یک هومینید کوچک به اندازه ی 1,04متر بود. که قدمت ان به 3,2میلیون سال قبل می رسید. دیرین انسان شناس ایتالیایی به نام ماری لیکی و همکارانش سنگواره ی ردپای سه استرالوپیتیکوس افارنسیس را که به خوبی حفظ شده بود را کشف کردند. در سال 1994 اولین جمجمه ی استرالوپیتیکوس افارنسیس بالغ کشف شد. مشخصات ویژه ی ان عبارت بودند از مغز نسبتا کوچک، برجستگی واضح ناحیه ی بالای چشم، فک جلو امده و دندان های نیش بزرگ. این جمجمه حدود 3میلیون سال قدمت داشت. بسیاری از دیرین انسان شناسان بر این باورند که استرالوپیتیکوس افارنسیس، چندین گونه ی استرالوپیتیسین ها مانند استرال پیتیکوس افریکانوس را که 3میلیون سال پیش ظاهر شده به وجود اورده است. اولین سنگواره استرالوپیتیکوس افریکانوس در سال 1924در شمال افریقا کشف شد. بعد از ان صدها سنگواره ی دیگر از انها شناسایی شد. این هومینید، راست راه می رفته و دست ها و پاهای ان کاملا شبیه انسان بوده است. انسان شناسان از روی خصوصیات دندان ها، فکر می کنند که استرالوپیتیکوس افریکانوس هم از گیاهان و هم از جانوران تغذیه می کرده و دارای مغزی کوچک بوده است. و از این نشانه ها بیشتر به اجداد اولیه خود شباهت داشته تا به انسان های امروزی سه گونه ی استرالوپیتیس ها از استرالوپیتیکوس افریکانوس بزرگ تر بودند. انها دندان های اسیاب خیلی بزرگ و فک خیلی قوی و مغز نسبتا کوچک و نیز برجستگی استخوان جمجمه بودند. اغلب ماده ها فاقد برجستگی جمجمه و فک کوچک تری داشتند. دندان ها و فک ها نشان می دهند که غذای انها معمولا ریشه های سفت بوده است. در خویشاوند نزدیک بودن این سه گونه که روپوست استرالوپیتیسین ها هم نامیده می شوند شک وجود دارد. در کل عقیده بر این است که انها نمایانگر شاخه ی تکاملی با یک شاخه فرعی در تکامل انسان هستند.
هومینوئیدها (2)
هوموهابیلیس قدیمی عضو جنس هومو است.
هوموهابیلیس اولین هومینیدی است که خصوصیات انسان را به اندازه ی کافی داشت تا در جنسی یکسان با انسان امروزی قرار گیرد. ان برای اولین بار در سال 1960در اولدوای جرج کشور تانزانیا کشف شد. سنگواره های هوموهابیلیس در مناطق زیادی از افریقا یافت شده است. در این مناطق ابزارهای اولیه و سنگ هایی وجود داشته که به خوبی تراشیده شده بودند یا لبه ی تیز ان ها برای بریدن و اعمال دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ارتباط خویشاوندی بین استرالوپیتیسین ها و هوموهابیلیس روشن نیست. خیلی از دیرین انسان شناسان معتقدند که استرالوپیسین ها اجداد هوموهابیلیس بوده اند بعضی از محققان این را باور ندارند که هوموهابیلیس متعلق به جنس هومو باشد و پیشنهاد می کنند که ان را به عنوان استرالوپیتیکوس هابیلیس طبقه بندی کنند. احتمالا اکتشافات سنگواره ای به روشن شدن این ارتباط کمک می کنند.

نویسنده: نیلوفر ترکزاده ( دانشجو ارشد بیوشیمی )

منابع
1- https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/3619/
2- https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaav9038?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=TrendMD_1
3- https://www.ajog.org/article/S0002-9378(19)30819-1/abstract
4- https://www.ancient-origins.net/human-origins-science/11-mysterious-extinct-human-species-0011564
5- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21614-6_36


نظرات: (0)
ارسال نظر جدید
نام 
ایمیل 
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

کد:
عکس خوانده نمی شود

کد امنیتی را وارد کنید: