صفحه اصلي > اخترزیست شناسی / مطالب و مقالات سایت(غیررصدی) / علوم زمین و سیارات > حیات

حیات


9 آبان 1395. نويسنده: D.Hemmati
فصل بیوشیمی حیات

قسمت اول

حیات چیست؟

حیات

اگر مطالب این بخش سایت را دنبال کرده باشید در قسمتی که پیرامون حوزه ی اخترزیست شناسی صحبت شد حتما متوجه شده اید که مسئله ی حیات اساسی ترین بخش مطالعاتی در این حوزه است. بنابراین لازم است قبل از هرچیزی به درک خوبی از حیات برسیم که در این قسمت درباره این مورد صحبت خواهیم کرد.

تعاریف رایج

زندگی چیست؟ چطور می توانیم زندگی ای را که می بنیم توصیف کنیم؟ چه مشخصه ای می تواند نشانه ای از حضور حیات باشد؟ تلاش برای پاسخ گویی به این گونه پرسش ها هم از لحاظ اکتشافات فضایی و هم برای بررسی نشانه های حیات در گذشته زمین بسیار پر اهمیت است.
برای اینکه چگونه به مسئله ی حیات فکر کنیم راه های مختلفی وجود دارد. زندگی یک واژه با معانی متعدد است. ما می توانیم به آن مثل یک زندگی خونی گوشتی یا به عنوان یک موتور یا ماشین خودکار فکر کنیم. ما می توانیم از مولکول هایی به عنوان بلوک های سازنده ی حیات یا همچنین به اینکه برخی از این مولکول ها نقش ذخیره ی اطلاعاتی را دارند برای توضیحی برای حیات استفاده کنیم.
دانشمندان موفقیت های عظیمی در درک ویژگی های اصلی و یا ویژگی حیات داشته اند با این حال دانشمندان معتقد هستند که هنوز باید برای رسیدن به یک تعریف قطعی از ماهیت حیات تلاش کنیم زیرا هنوز خیلی چیزها برای دانستن در مورد طبیعت و زندگی وجود دارد که باید به بررسی آنها بپردازیم.
یک نقطه خوب برای شروع درک ماهیت اساسی حیات بررسی ویژگی های اصلی آن است ویژگی هایی که می دانیم در تمام حیات روی زمین مشترک هستند، به لیست این ویژگی ها دقت کنید:
حیات بر پایه ی شیمی است، که آن در واقع یک شبکه ی منظم و مرتب از واکنش های شیمیایی است.
حیات یک سیستم است که انرژی لازم برای سازماندهی خود را از محیط بدست می آورد.
حیات سازگار و خود بهینه ساز است.
حیات نیازمند سلول هایی است که بتوانند به عنوان ضمائم و وزیکول عمل کنند.
محیط آبی بستر مناسبی برای مولکولهای مورد استفاده ی حیات است
مورد اول بیان می کند که حیات یک پدیده بر اساس مولکول ها و واکنش های شیمیایی بین آنهاست. این بدان معنی است که حیات در همه ی محیط هایی که ستاره شناسان مطالعه کرده اند نمی تواند وجود داشته باشد. بسیار از مواد طبیعی در کیهان در ستارگان، گازهای بین ستاره ای و کهکشان ها پدید آمده اند. ستارگان برای وجود مولکول های بیش از اندازه گرم هستند، گازهای بین ستاره ای نیز برای وکنش های شیمیایی بیش از حد رقیق و سرد هستند. حیات روی زمین بر اساس مجموعه ای از مولکول های بسیار خاص است در این میان چهار نوع از اساسی ترین بلوک های سازنده ی حیات ماکرومولکول هایی با نام های: پروتئین ها، اسید های نوکلئیک، لیپید ها و کربوهیدراتها هستند. در عکس زیر می توانید شکل این ماکرومولکول های زیستی را مشاهده کنید:

حیات


مورد دوم به جمع آوری و ذخیره سازی با استفاده از انرژی مربوط است. متابولیسم اصطلاحی است که برای بیان این توضیح استفاده می شود .در یک تعریف کوتاه متابولیسم به معنای سوخت و ساز است به این مفهوم که سلول دارای این توانایی است که فرایندهای انرژی خواه و انرژی زا را در شرایط سازگار به حیات انجام دهد.
می توانید اشکال مختلف سلولی باکتریایی، گیاهی و جانوری را در تصاویر زیر مشاهده کنید.

حیات

حیات


حیات


ویژگی سوم مشخصه ای برای حیات است که ما از آن به عنوان تکامل داروینی یاد می کنیم.
چهارم در واقع اغلب ویژگی های لازم برای به انجام رساندن مورد سوم می باشد.
و درنهایت آخرین مورد که بیشتر زمین محور است، آب مایع در زمین بستر مناسبی برای واکنش های بیوشیمایی است.
در قسمت بعدی در مورد عناصر حیات صحبت خواهیم کرد.

نویسنده: زهرا سلطانی
برای ارئه ی هرگونه سوالی می توانید با ایمیل z.soltanib612@gmail.com مکاتبه کنید.
بازگشت