صفحه اصلي > اخبار موسسه / اخترزیست شناسی / اخترفیزیک / آموزش / نجوم برای کودکان و نوجوانان > دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی

دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی


4 فروردین 1401. نويسنده: nssri
دوره ها و کارگاه های آموزشی و رصدی موسسه علمی پژوهشی نجم شمال
در سال 1401 خورشیدی

-----------------------------

دوره ی مبانی ستاره شناسی و اصول رصد (دوره ی کامل نجوم مقدماتی)
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی


دوره ی نجوم رصدی (شناخت صورتهای فلکی و ستارگان درخشان)
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی


دوره ی نجوم رصدي غیرمسلح (سيارات)
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی


نجوم رصدي غیرمسلح (کره ی ماه)
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی


دوره ی پژوهش رصدی (رصد و ثبت علمی بارش های شهابی و آذرگوی)
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی


دوره ی اول آموزش الفبای نجوم و فضا - ویژه ی کودکان و نوجوانان 8 تا 12 سال
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی


دوره ی دوم آموزش الفبای نجوم و فضا - ویژه ی کودکان و نوجوانان 8 تا 12 سال
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصیwww.nssri.ir
www.ramm.ir
Telegram: news @najmastronomy
Insta: najme_shomal_rasht
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DQTes0cJ4i25TODuHv7zzo
ID: @najmeshomal

دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی

بازگشت