صفحه اصلي > خبرها / اخبار موسسه / خدمات موسسه / آموزش > دوره ی آموزش نجوم مقدماتی- نیمه حضوری

دوره ی آموزش نجوم مقدماتی- نیمه حضوری


13 فروردین 1397. نويسنده: nssri
جزییات دوره ی آموزش نجوم مقدماتی (به شیوه ی نیمه حضوری)
دوره ی آموزش نجوم مقدماتی- نیمه حضوری

بازگشت