صفحه اصلي > خبرها / اخبار موسسه / خدمات موسسه / آموزش > دوره ی آموزش رصد و ثبت بارش و آذرگوی- نیمه حضوری

دوره ی آموزش رصد و ثبت بارش و آذرگوی- نیمه حضوری


14 فروردین 1397. نويسنده: nssri
جزییات دوره ی آموزش رصد و ثبت بارش و آذرگوی (به شیوه ی نیمه حضوری)
دوره ی آموزش رصد و  ثبت بارش و آذرگوی- نیمه حضوری

بازگشت