صفحه اصلي > خبرها / اخبار موسسه / خدمات موسسه / فعالیت ها / سوژه های رصدی > اردوي علمي رصد و ثبت بارش شهابي برساووشي 97

اردوي علمي رصد و ثبت بارش شهابي برساووشي 97


16 مرداد 1397. نويسنده: nssri
اردوي علمي رصد و ثبت بارش شهابي برساووشي 97
اردوي علمي رصد و ثبت بارش شهابي برساووشي 97

بازگشت