انجمن نجم شمالامواج الکترومغناطيسی از ميدان های الکتريکی و مغناطيسی تشکيل شده اند. عامل اصلی ايجاد اين امواج ذرات باردار شتاب دار است.
وقتی ذره ی بارداری شتاب می گيرد بخشی از انرژی خود را به صورت امواج الکترومغناطيسی گسيل می کند.
موج های الکترومغناطيسی طيف گسترده ای از نظر طول موج دارند و بر اين اساس به نواحی مختلفی تقسيم می شوند.
طيف امواج الكترومغناطيسي

اگر نور خورشيد را از درون منشور عبور دهيم ، نور سفيد تجزيه می شود و هفت رنگ قابل تشخيص خواهد بود. چون بين طول موج های موجود در طيف فاصله وجود ندارد به آن طيف پيوسته گفته می شود. به طور کلی امواج الکترومغناطيسی طيف پيوسته ای دارند.
با وجود تفاوت زياد در انرژی ، ماهيت و قانون های حاکم بر همه نواحی آن يکسان است. نور مرئی بخش بسيار کوچکی از طيف الکترومغناطيسی را تشکيل می دهد.
طيف امواج الكترومغناطيسي

چشم انسان وسيله آشکارسازی است که می تواند بخش كوچكي از طيف الكترومغناطيسي را مشاهده كند. در نجوم براي مطالعه هر بخش از طيف ستارگان از ابزارهاي و تلسكوپهاي مخصوصي استفاده مي كنند. بخش های قابل توجهی از طيف الکترومغناطيسی نمی توانند از جو عبور کنند.(فروسرخ، فرابنفش و ...) جو زمين مانند سپری از ورود آنها محافظت می کند.


نظرات: (0)
ارسال نظر جدید
نام 
ایمیل 
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

کد:
عکس خوانده نمی شود

کد امنیتی را وارد کنید: