صفحه اصلي > موسسان و اهداف موسسه

بیش از یک دهه از فعالیت موسسه ي علمی پژوهشی نجم شمال (گروه ستاره شمال سابق) می گذرد. این موسسه در بهمن ماه 1376 کار خود را با حضور 3 نفر به عنوان هسته ي مرکزی و علمی آغاز کرد.اهدافی که این موسسه برای فعالیت های خود برگزیده عبارتند از:
• گسترش و ترویج دانش ستاره شناسی
• اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی
• تلاش در جهت شناخت استعدادهای افراد و پرورش آنها در زمینه ی علوم ستاره شناسی

برخی فعالیت های این موسسه برای اولین بار در استان اجرا شده و در برخی موارد زمینه ی تشکیل و رشد گروه ها و انجمن های نجومی جدید را نیز فراهم نموده است. تاکنون موسسه در راستای اهداف خود با حداقل امکانات توانسته است ضمن پایداری و تداوم حیات، فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی زیادی را به انجام رساند که سعی می شود در این مقوله نگاهی گذرا بر این فعالیت ها صورت گیرد.
لازم بذکر است اکثریت اعضای موسسه، فارغ التحصیل رشته های تحصیلی مختلف دانشگاهي هستند که تحت شرایط خاصی به عضویت موسسه در آمده و بدون هیچ چشم داشت مادی و فقط از جهت علاقه به دانش نجوم و گسترش و ارتقای این دانش که طریقی بسوی شناخت پروردگار عالمیان است در جامعه فعالیت می نمایند.

بازگشت