انجمن نجم شمال


آموزش نجوم در مدارس
...
ادامه مطلب نظرات: (0)
آموزش الفبای نجوم و فضا (ویژه ی کودکان و نوجوانان)
...
ادامه مطلب نظرات: (0)
موقعیت اجرام و رویدادهای نجومی
...
ادامه مطلب نظرات: (0)
نقشه ی تعاملی آسمان
...
ادامه مطلب نظرات: (1)
دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی
...
ادامه مطلب نظرات: (1)
آشنایی و رصد صورت فلکی شکارچی در پاییز و زمستان
...
ادامه مطلب نظرات: (0)
متغیر های گرفتی نوع بتا-شلیاق
...
ادامه مطلب نظرات: (0)
ستاره متغیر بتا-‌شلیاق
...
ادامه مطلب نظرات: (1)
معرفی و رصد صورت فلکی شلیاق و ستاره ی نسرواقع
...
ادامه مطلب نظرات: (0)
معرفی و رصدصورت فلکی عقرب و ستاره ی قلب العقرب
...
ادامه مطلب نظرات: (0)