انجمن نجم شمال


دوره های آموزش نجوم مقدماتی و تخصصی
...
ادامه مطلب نظرات: (0)
آموزش الفبای نجوم و فضا (ویژه ی کودکان و نوجوانان)
دوره ی اول آموزش الفبای نجوم و فضا - ویژه ی کودکان و نوجوانان 8 تا 12 سال دوره ی دوم آموزش الفبای نجوم و فضا - ویژه ی کودکان و نوجوانان 8 تا 12 سال...
ادامه مطلب نظرات: (0)